Obrazy a grafika

Burgetová Zdeňka                                                                                                                                                        Černohorská -Limberská Miroslava                                                                                                                          Dokoupil Karel                                                                                                                                                                                Dvořák Jan                                                                                                                                                                            Fišerová Jaroslava                                                                                                                                                                    Grégr Pavel                                                                                                                                                                                  Halva Michal                                                                                                                                                              Hartingerová Jiřina                                                                                                                                                                  Havlíček Jiří                                                                                                                                                                              Havlík Stanislav                                                                                                                                                                  Hejlová Jana                                                                                                                                                                        Honsová Zuzana                                                                                                                                                                            Jež Vladimír                                                                                                                                                                              Kalina Karel                                                                                                                                                                        Kojdlová Alena                                                                                                                                                                      Kristen Jiří                                                                                                                                                                        Kuchařová Pavlína                                                                                                                                                            Kulheim Ivan                                                                                                                                                                          Kulina Sergej                                                                                                                                                                Lichtenberg Petr                                                                                                                                                              Lorencová Jarmila                                                                                                                                                                    Mach-Koláčný Václav                                                                                                                                                            Nečas Bohumil                                                                                                                                                                        Oberthor Karel                                                                                                                                                                        Odvárka Jan                                                                                                                                                                        Pavlišová Ivana                                                                                                                                                                        Plotěná Marie                                                                                                                                                                  Popelková-Oberthorová Zuzana                                                                                                                                          Rossí Božena                                                                                                                                                                                Rossí Karel                                                                                                                                                                            Sedlářová Dana                                                                                                                                                                            Šmíd Jan                                                                                                                                                                                        Tvrdá Vlasta                                                                                                                                                                        Vyskočilová Libuše                                                                                                                                                        Zakrynyčny ViktorTapiserie

Pitrová Ilda
Sochorová Dagmar

Keramika

Edlerová Oldřiška
Hausnerová Regina
Koníček Ivo
Korečková Romana
Mathonová Dagmar
Růžek Milan
Soušková Renata
Šimečková-Pajdlhauserová Ilona
Vichta Jan
Vrána Tomáš

Šperky

Palečková Hana

Fotografie

Bednář Josef
Bém Miroslav
Rohál Robert


Malované kameny

Čermáková Soňa

Společné výstavy:

Andělé na zámku - keramika, obrazy, grafika

"4x Kulina", akademického malíře a sochaře Sergeje Kuliny, malířky a keramičky Mgr. Taťjany Kuliny a grafičky Mgr. Mariji Kuliny. V hudebním programu vernisáže nadchla početné obecenstvo svým výkonem v sólové hře na housle studentka prestižní konzervatoře v nizozemském Amsterdamu Natále Kulina.

Femme fatale - Žena, věčná inspirace umělců ( obrazy, grafika, dřevořezba, keramika...)

Grafika 2015: Adolf Born, Tomáš Hřivnáč, Oldřich Kulhánek,Petr Minka,Marina Richterová, Vladimír Suchánek

Krajina 2020 (Jan Dvořák, Jana Hejlová, Jiří Kristen, Jan Odvárka, Aleš Venhoda)

Kufr plný lásky -(obrazy a keramika) - Ivana Pavlišová, Oldřiška Edlerová, Romana Korečková

Pocta krajině 2019 -obrazy předních českých krajinářů: Jiří Kristen, Ladislav Kulhavý, Ivan Kulheim, Jan Odvárka, Aleš Venhoda

Setkání - Ak. malířka a grafička Jiřina Hartingerová, Mgr. Ilda Pitrová, Dagmar Sochorová, Mgr. Tomáš Vrána ( obrazy, tapiserie a keramika)

Svět pohádkových bytostí - keramika, obrazy, loutky a jiní výtvarná díla inspirovaná pohádkami

Zámecké kočkování - Kočky, číči a kočičky jako vděčný námět ve výtvarném umění

Zámecký výtvarný salon - keramika, obrazy, grafika