Obrazy a grafika

Burgetová Zdeňka
Dokoupil Karel
Dvořák Jan
Fišerová Jaroslava
Grégr Pavel
Halva Michal
Hartingerová Jiřina
Havlíček Jiří
Havlík Stanislav
Hejlová Jana
Honsová Zuzana
Jež Vladimír
Kalina Karel
Kojdlová Alena
Kristen Jiří
Kuchařová Pavlína
Kulheim Ivan
Kulina Sergej                                                                                                                                                                Lichtenberg Petr                                                                                                                                                              Lorencová Jarmila                                                                                                                                                                    Mach-Koláčný Václav                                                                                                                                                            Nečas Bohumil                                                                                                                                                                        Oberthor Karel                                                                                                                                                                        Odvárka Jan                                                                                                                                                                        Pavlišová Ivana                                                                                                                                                                        Plotěná Marie                                                                                                                                                                  Popelková-Oberthorová Zuzana                                                                                                                                          Rossí Božena                                                                                                                                                                                Rossí Karel                                                                                                                                                                            Sedlářová Dana                                                                                                                                                                            Šmíd Jan                                                                                                                                                                                        Tvrdá Vlasta                                                                                                                                                                        Vyskočilová Libuše                                                                                                                                                        Zakrynyčny Viktor

Tapiserie

Pitrová Ilda
Sochorová Dagmar

Keramika

Edlerová Oldřiška
Hausnerová Regina
Koníček Ivo
Korečková Romana
Mathonová Dagmar 
Růžek Milan
Soušková Renata 
Šimečková-Pajdlhauserová Ilona
Vichta Jan
Vrána Tomáš

Šperky

Palečková Hana 

Fotografie

Bednář Josef
Bém Miroslav 
Rohál Robert


Malované kameny

Soňa Čermáková


Společné výstavy: 

Andělé na zámku  - keramika, obrazy, grafika

"4x Kulina", akademického malíře a sochaře Sergeje Kuliny, malířky a keramičky Mgr. Taťjany Kuliny a grafičky Mgr. Mariji Kuliny. V hudebním programu vernisáže nadchla početné obecenstvo svým výkonem v sólové hře na housle studentka prestižní konzervatoře v nizozemském Amsterdamu Natále Kulina.    

Femme fatale - Žena, věčná inspirace umělců ( obrazy, grafika, dřevořezba, keramika...)

Grafika 2015: Adolf Born, Tomáš Hřivnáč, Oldřich Kulhánek,Petr Minka,Marina Richterová, Vladimír Suchánek

Krajina 2020  (Jan Dvořák, Jana Hejlová, Jiří Kristen, Jan Odvárka, Aleš Venhoda)

Kufr plný lásky -(obrazy a keramika) - Ivana Pavlišová, Oldřiška Edlerová, Romana Korečková

Pocta krajině 2019 -obrazy předních českých krajinářů: Jiří Kristen, Ladislav Kulhavý, Ivan Kulheim, Jan Odvárka, Aleš Venhoda

Setkání - Ak. malířka a grafička Jiřina Hartingerová, Mgr. Ilda Pitrová, Dagmar Sochorová, Mgr. Tomáš Vrána ( obrazy, tapiserie a keramika)

Svět pohádkových bytostí  keramika, obrazy, loutky a jiní výtvarná díla inspirovaná pohádkami

Zámecké kočkování - Kočky, číči a kočičky jako vděčný námět ve výtvarném umění

Zámecký výtvarný salon - keramika, obrazy, grafika