Obrazy a grafika

Burgetová Zdeňka 
Dokoupil Karel
Dvořák Jan
Fišerová Jaroslava
Grégr Pavel
Halva Michal 
Hartingerová Jiřina
Havlíček Jiří 
Havlík Stanislav 
Hejlová Jana
Honsová Zuzana
Jež Vladimír
Kalina Karel 
Kojdlová Alena 
Kristen Jiří 
Kuchařová Pavlína
Kulheim Ivan 
Kulina Sergej
Lorencová Jarmila
Mach-Koláčný Václav
Nečas Bohumil 
Oberthor Karel
Odvárka Jan 
Pavlišová Ivana
Plotěná Marie
Popelková-Oberthorová Zuzana
Rossí Božena 
Rossí Karel
Sedlářová Dana 
Šmíd Jan 
Tvrdá Vlasta
Vyskočilová Libuše
Zakrynyčny Viktor

Tapiserie

Pitrová Ilda
Sochorová Dagmar

Keramika

Edlerová Oldřiška
Hausnerová Regina
Koníček Ivo
Korečková Romana
Mathonová Dagmar 
Růžek Milan
Soušková Renata 
Šimečková-Pajdlhauserová Ilona
Vichta Jan
Vrána Tomáš

Šperky

Palečková Hana 

Fotografie

Bednář Josef
Bém Miroslav 
Rohál Robert


Malované kameny

Soňa Čermáková



Společné výstavy: 

Andělé na zámku  - keramika, obrazy, grafika

"4x Kulina", akademického malíře a sochaře Sergeje Kuliny, malířky a keramičky Mgr. Taťjany Kuliny a grafičky Mgr. Mariji Kuliny. V hudebním programu vernisáže nadchla početné obecenstvo svým výkonem v sólové hře na housle studentka prestižní konzervatoře v nizozemském Amsterdamu Natále Kulina.    

Femme fatale - Žena, věčná inspirace umělců ( obrazy, grafika, dřevořezba, keramika...)

Grafika 2015: Adolf Born, Tomáš Hřivnáč, Oldřich Kulhánek,Petr Minka,Marina Richterová, Vladimír Suchánek

Krajina 2020  (Jan Dvořák, Jana Hejlová, Jiří Kristen, Jan Odvárka, Aleš Venhoda)

Kufr plný lásky -(obrazy a keramika) - Ivana Pavlišová, Oldřiška Edlerová, Romana Korečková

Pocta krajině 2019 -obrazy předních českých krajinářů: Jiří Kristen, Ladislav Kulhavý, Ivan Kulheim, Jan Odvárka, Aleš Venhoda

Setkání - Ak. malířka a grafička Jiřina Hartingerová, Mgr. Ilda Pitrová, Dagmar Sochorová, Mgr. Tomáš Vrána ( obrazy, tapiserie a keramika)

Svět pohádkových bytostí  keramika, obrazy, loutky a jiní výtvarná díla inspirovaná pohádkami

Zámecké kočkování - Kočky, číči a kočičky jako vděčný námět ve výtvarném umění

Zámecký výtvarný salon - keramika, obrazy, grafika