Autorské výstavy 

Obrazy a grafika

Burgetová Zdeňka
Dokoupil Karel 
Dvořák Jan
Fišerová Jaroslava
Grégr Pavel
Halva Michal 
Hartingerová Jiřina 
Havlíček Jiří
Havlík Stanislav 
Hejlová Jana
Honsová Zuzana
Jež Vladimír
Kalina Karel 
Kojdlová Alena 
Kristen Jiří 
Kuchařová Pavlína
Kulheim Ivan 
Kulina Sergej
Lorencová Jarmila
Mach-Koláčný Václav
Nečas Bohumil 
Oberthor Karel
Odvárka Jan
Pavlišová Ivana
Plotěná Marie
Popelková-Oberthorová Zuzana
Rossí Božena
Rossí Karel
Sedlářová Dana 
Šmíd Jan 
Zakrynyčny Viktor
Vyskočilová Libuše  

Tapiserie

Pitrová Ilda
Sochorová Dagmar

Keramika

Edlerová Oldřiška
Hausnerová Regina
Koníček Ivo
Korečková Romana
Mathonová Dagmar 
Růžek Milan
Soušková Renata 
Šimečková-Pajdlhauserová Ilona
Vichta Jan
Vrána Tomáš

Kovové sochy

Poldi Habermann

Šperky

Palečková Hana 

Fotografie

Bednář Josef

Bém Miroslav 
Rohál Robert 

Malované kameny

Soňa Čermáková


Společné výstavy

Zámecké kočkování  - téma kočky ve výtvarném umění

Keramika,obrazy ( keramičky Ilona Šimečková- Pajdlhauserová a Regina Hausnerová, malíř Vladimír Jež a sochař Ivo Koníček  )

Svět pohádkových bytostí - téma pohádky ve výtvarném umění

Femme fatale - žena, věčná inspirace umělců ( obrazy, grafika, dřevořezba, keramika)  

Kufr plný lásky -Ivana Pavlišová, Oldřiška Edlerová, Romana Korečková  (obrazy a keramika)

Setkání - sdružení profesionálních výtvarníků Mixtum compozitum  (Ak. malířka a grafička Jiřina Hartingerová, Mgr. Ilda Pitrová, Dagmar Sochorová, Mgr. Tomáš Vrána - obrazy, tapiserie a keramika) 

Zámecký výtvarný salon 2014

Grafika ( Oldřich Kulhánek, Adolf Born, Vladimír Suchánek, Tomáš Hřivnáč, Marina Richterová,Petr Minka )

4 x Kulina ( Sergej Kulina - obrazy a plastiky, Tatjana Kulina - obrazy a keramika, Marija Kulina -grafika, Natalie Kulina - houslový recitál)

Pocta krajině - Jiří Kristen, Ladislav Kulhavý, Ivan Kulheim, Jan Odvárka, Aleš Venhoda 

Andělé na zámku - obrazy, keramika

Krajina 2020 - Jan Dvořák, Jana Hejlová, Jiří Kristen, Jan Odvárka, Aleš Venhoda